Samarbeid

Samarbeidet om munnleg historie i NordHordland starta opp i 2016, med at Memoar starta digitalisering av ei samling intervjuopptak som vart gjort rundt 1995,  om krigsminne frå Radøy og Meland.  I oktober 2017 vart denne samlinga presentert på eit møte på Radøy Bibliotek. Radøy Sogelag var også medarrangør av møtet.  Seinare har fleire av sgelaga arbeidd med vidare oppfylgjing av prosjektet.  Frå hausten 2019  vil dette utviklingsarbeidet blir ein del av prosjektet "Munnleg historie for alle"


Comments