Lokalsoge

Dette er berre meint som eit tredje eksempel på korleis ei samling av munnleg historie i Nordhordland kan utviklast  saman med sogelag og andre kulturoganisasjonar i kommunane. 


Comments