Bilete


Frå møtet om krigsminne på Radøy 23/10 2017. Frå v.: Jostein Saakvitne, Vegar Toska og Berit Kvalvik
23/10-2017 - Berit Kvalvik
23/10-2017: Anne Elisabeth Waageynskjer velkomen Påbode oppslag i styrehuset, januar 1941:
Men i desember same år vart det vissnaudsynt å presisera kven denne fienden var: 
(Styrehusoppslaga er ein del av Vegar Toska si samling)Comments